Kalite Yönetim Sistemi ve Doküman Yönetimi

- Kurumda yerleşik Kalite Yönetimi’ne bağlı dokümanların sisteme entegrasyonu
- Versiyon kontrolleri, onay gözden geçirme ve dağıtım planlarının oluşturulması
- Formların elektronik ortama taşınması, süreçlerinin belirlenmesi
- Raporlama araçları sayesinde istatistiksel raporların oluşturulup yaygınlaştırılması

Mevcut Durum;
Kuruma gelen ve kurumdan giden evrak kâğıt ortamında takip edilmekte, kağıt masrafları çok fazla. Aranılan evrak yoğun uğraşlar sonrası bulunmakta. Havale sonrası evrak akıbeti takip edilemiyor. Süreli işler için inisiyatif kişilere bırakılmış. İş Yükü/Performans ölçümü mümkün değil. İzlenebilirlik zayıf. Hata oranı yüksek.

Amaç;
Her türlü belgenin/dokümanın belli sistematiğe göre yönetimi. Düzenli arşivleme, istenilen dokümana hızlı erişim. Gereksiz kağıt ve zaman kayıplarını engelleme. Kişilerden veya ortamdan kaynaklanan güvenlik ve muhafaza problemlerinin giderilmesi. İzlenebilir ve şeffaf iş yönetimi. Arşiv için büyüyen fiziksel mekan ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması. Kurumsal hafızanın oluşturulması.

Neler Yapabilirsiniz ?
Rol ve Unvan Tanımları. Yetkilerin ve sorumlulukların belirlenmesi. İmza/Görev yolları. Fonksiyonel/Yönetimsel veya Proje gruplarının oluşturulması. Belge güvenlik seviyeleri ve kullanıcı erişim haklarının tanımlanması. Mac adres üzerinden erişim kontrolleri.