Sağlık sektöründe Profesyonel Hasta Bilgi Yönetim Sistemlerinde (HBYS) ilkleri gerçekleştirmeyi ve hastalara en iyi sağlık hizmeti verilmesini sağlamayı kendine ilke edinen Prestij Bilgisayar Sistemleri Türkiye'de bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyor.

Patent başvurularını yaptığımız ve sözleşmelerini imzaladığımız son ürünümüz ile amacımız hastaları vezne kuyruğunda bekleme işkencesinden kurtarmak.

HTS Nedir ?

Hastanın yapması gereken, herhangi bir kayıt veznesine uğramaksızın muayene olacağı polikliniğe gidip,hasta tanıtım kartını poliklinik önünde bulunan barkod okuyucudan okutarak, HTS'nin arka planda tüm kayıt işlemlerini otomatik olarak 5 sn gibi kısa bir süre zarfında tamamlanmasını ve muayene sırasının gelmesini beklemektir.

Hasta Tanıma Sistemi, iş gücü ve zaman kazandırma özelliği ile değerlendirilmelidir.

HTS, vezneleri ortadan kaldırarak ciddi bir iş gücü kazancı sağlar. Günde 1000 hasta bakan 5 resmi vezneye sahip bir hastane, bu veznelerden 1 tanesini kaldırdığında yılda 7.200 YTL, 4 tanesini kaldırdığında yılda, 28.800 YTL lik iş gücü kazanmaktadır. Bu rakam 3 yılda 100 bin YTL'ye ulaşmaktadır. HTS, tanıtım kartlarının, döner sermaye makbuzu karşılığında hastalara satılması durumunda da hastaneye ciddi gelir sağlamaktadır. Günde 1000 hastaya bakan bir hastane 1 YTL'den yılda ortalama 50.000 kart satmaktadır.

HTS'nin en önemli özelliği ise, sektörün çözülemeyen kuyruk problemini ortadan kaldırmasıdır. ilk müracatta; labaratuar, röntgen kayıtlarında, defalarca girilen kuyruklarda kaybedilen zamanın değeri ölçülememektedir. HTS'de ise vezne olmadığı için hasta direkt muayene olacağı polikliniğe başvurarak, kuyrukta 15 ile 30 dk arasında yapacağı kayıt işlemini 3 ile 5 sn gibi kısa bir sürede yapmaktadır. Bu işlem hem hastayı zamanında polikliniğe yönlendirir, hem de poliklinikte çalışan doktor ve hemşirenin hastaya zamanında hizmet vermesini sağlar.

Hastaların Kayıt kuyruğundaki beklerken yaşayacağı psikolojik durumları da büyük önem arz etmektedir. Daha kaliteli hizmet anlayışı ile bu durum asla gözardı edilmemelidir. HTS de böyle bir durum sözkonusu değildir.

HTS, tüm işlemlerin poliklinikten yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Sadece sıra vermekle kalmaz, kişinin provizyon işlemleri, fatura kayıtları da yapılır. Ayrıca vezneden bilgi girişi engellendiği için hatalı girişler de ortadan kalkmış olur.

HTS, hastaların LCD ekrandan ismini takip etmelerini yani sıramatik görevi de görür. Böylece herhangi bir sıra karmaşası yaşanmaz.

Sonuç olarak, HTS Sistemi hastanelere ek maliyet getirmeden, kendini amorti edebilen, iş gücü kazandıran, zaman kazandıran, hastamemnuniyeti sağlayan HBYS Sektörünün en yeni en İYİ sistemidir.

BİR BAKIŞTA HTS

Hasta memnuniyeti:
Hastaneye gelen hastayı mağdur eden resmi kayıt kuyruğu tarihe karışmaktadır. Kuyruk çilesine son veren bu sistem sayesinde hastanenizde alışık olduğunuz kuyruklar ortadan kalkacak ve hastalarınız kaliteli bir sağlık hizmeti alabileceklerdir.

Zaman kazancı:
Hastalar saatlerce randevu ve kayıt sırası beklemekten kurtulacak böylece vakit kaybı en aza indirgenecektir.

İş gücü kazancı:
Hastaların kayıt işlemlerinin yapıldığı veznelerin kaldırılması, hastaneye ciddi bir iş gücü ve maliyet kazancı sağlamaktadır.

Gelir artışı:
Hastaneye yük getirdiği sanılan bu sistem, kendini çok kısa bir sürede amorti edebilmektedir. Hasta tanıtım kartlarının döner sermaye makbuzu karşılığında satılması hastaneye ciddi bir gelir sağlamaktadır.

Geliştirilebilirlik:
Hastane talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün, geliştirme ve değişime her zaman açıktır.

Kolay kullanım ergonomisi:
HTS, hastaneye müracaat eden değişik kültür ve eğitim seviyesindeki her hastanın rahatlıkla kullanacabileceği bir yapıda hazırlanmıştır.

Sistem entegrasyonu:
HTS sistemi isteğe bağlı olarak hastanedeki mevcut HBYS sistemleri ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir.