PACS sistemi, uzmanların dijital görüntüleme cihazlarından elde edilen elektronik formattaki görüntülere güvenli, hızlı ve kolay erişimini sağlamaktadır.

Altiva PACS nasıl çalışır?
Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi ve benzeri gibi cihazlardan elde edilen görüntüler DICOM adlı uluslararası çapta standartlaştırılmış bir medikal dijital veri formuna dönüştürülerek yerel ağ aracılığı ile PACS sunucusuna iletilmektedir. Burada görüntüler gerekli ayrıştırmalara ve gruplandırmalara otomatik olarak tabi tutulduktan sonra veritabanı sunucusunda arşivlenmektedirler. Bu işlemler tamamlandıktan sonra tüm tıbbi birimlerden uzmanlar kendi bilgisayarlarından görüntülere ulaşabilmekte, üzerinde işleme yapabilmekte, teşhis ve tedavi noktasında gerekli değerlendirmeleri not olarak ekleyerek, görüntü raporlarını alabilmektedirler.

Altiva PACS ile,

Film zarflarına son:
Hastalar artık ellerinde film zarfları ile poliklinikler arasında gidip gelmek zorunda kalmayacaklardır.

Veri saklama:
Klasik film çıktıları zaman içinde güneş, nem gibi çevresel etkenlerden zarar görüp deforme olabilirler, oysa Altiva PACS sistemi ile verileriniz en kaliteli hali ile her zaman korunarak ve otomatik olarak arşivlenmektedir.

Verimli zaman kullanımı:
PACS sisteminin HBYS ile bütünleşik olarak çalışmasından kaynaklanan elektronik veri transferi özelliği ile konvensiyonel film baskı metotlarına ihtiyaç duymadığınıda göz önüne alırsak, hastalar radyolojik filmlerinin (tomografi, röntgen vs.) sonuçlarını çok daha kısa sürede alabilecek, buda yorumlama ve raporlama sürelerini önemli ölçüde azaltacaktır.

Radyasyona maruz kalmayın:
Film çıktılarındaki hatalardan dolayı hastalar tekrar tekrar radyasyona maruz kalmıyacaklardır.

Tedavi sürecini karşılaştırma:
Hasta eğer önceden film çektirmiş ise bu kayıtlara hızlı bir şekilde ulaşım ve karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. Böylece uygulanan tedavinin başarılı olup olmadığı değerlendirilmesi daha sağlıklı yapılabilmektedir.

Verimliliği arttırın:
Hastanelerdeki radyologların ve uzmanların çalışma verimliliğini zaman ve iş gücünden tasarruf ile arttırmaktadır.

Doğru teşhis:
Uzmanlar Altiva PACS ortamında aldıkları filmleri, yazılımın esnekliği ölçüsünde istedikleri gibi küçültüp büyülterek daha ayrıntılı ve doğru teşhis koyabilmektedirler.

Kuyruklar azalsın:
Verimli zaman ve iş gücü kullanımı ile hastanelerdeki hasta trafiği en aza inmektedir..

İş birliği:
Dijital görüntülerin tanı, raporlama ve kansültasyon amaçlı olarak hem yerel hemde diğer iş istasyonlarından en etkin şekilde görüntülenebilmesi ve incelenebilmesine olanak veren merkezi sistem sayesinde uzmanlar arasındaki işbirliği artırılmış olmaktadır.