PosPC Hasta Tanıma Sistemi, hastaların veznedeki kayıt kuyruğunda beklemeden, doktor seçme hakkını kullanarak istedikleri polikliniğe muayene kayıtlarını ve randevularını otomatik olarak tamamlayabildikleri sistemdir.

Neler yapılabilir?

* Anlık muayene kaydı ve sırası
* Anlık veya ileriye yönelik randevu
* Doktor ve idari personel izin durumları
* Hastane hakkında genel bilgilendirme, duyuru, haber vs

Hasta kendisine ait olan ve üzerinde kimlik bilgileri bulunan, hasta tanıtım kartını muayene olmak istediği poliklinikler önündeki cihaza okutarak; karşısına çıkan ekran üzerinden eğer muayene olmak istiyorsa muayene kaydını seçip provizyon ve takip numarasını otomatik olarak arka planda sorgulayarak muayene kaydını açar. Hasta eğer sistemde ileri tarihli bir randevu almak istiyorsa yine karşısına çıkan ekranda Randevu Al seçeneğini seçip kartını okutmuş olduğu doktorun sistem üzerindeki kayıtlı uygun randevu tarih ve saatleri arasından randevusunu da otomatik olarak alabilmektedir. Sistem tarafından muayene sıra numarası, sıra matik görevini de üstlenen PosPC üzerinde ekrana derhal yansıtılmaktadır.

Neden PosPC HTS?

HTS uygulaması sayesinde hastane içinde, hem veznede hemde polikliniklerde oluşan kuyruklar sona erdirilecektir. Her PosPC HTS doktor/poliklinik seçiminin rahatlıklar yapılabildiği dokunmatik ekranı ile muayene kaydını açmak çok kolaylaşmaktadır. Hastanın yapması gereken, herhangi bir kayıt veznesine uğramaksızın muayene olacağı polikliniğe gidip, hasta tanıtım kartını poliklinik önünde bulunan cihaza okutarak, muayene sırasının kendisine gelmesini beklemek veya uygun tarihli randevuları alabilmektir.