Smartcode nedir?
Sağlık bakanlığı tarafından yayımlanan 2008/54 sayılı genelge ile de hastane bünyesinde bulunan tüm elektronik cihazların mevcut hbys ‘ne entegre olması istenmiştir.

Mavi Kod, temel yaşam desteği süreci doğrultusunda arrest durumlarında ilgili personellerin acil müdahale işlemi için yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sistem Mevcut Altiva HBYS uygulaması ile de entegre olarak çalıştığından geçmişe yönelik raporlama ve takiplerde tek noktadan ulaşım ve kontrol sağlamaktadır. Sistem wireless teknolojisi ile kablosuz olarak çalışmaktadır.

Sağlık bakanlığı tarafından yayımlanan 2008/54 sayılı genelge ile de hastane bünyesinde bulunan tüm elektronik cihazların mevcut hbys ‘ne entegre olması istenmiştir.

Sistem Bileşenleri:

SmartCode Mavi Kod Butonu:
Arrest durumunda mavi kod yetkili personelinin uyarılması ve ilgili bölgeyi tanımlamak için kullanılır. Yapılacak tanımlamalar doğrultusunda buton mavi kod bölgesini temsil etmektedir.

SmartCode Mavi Kod Alıcı:
Mavi kod butonu tarafından gönderilen sinyallerin alınıp server bilgisayarına aktarılmasını sağlar.

SmartCode Mavi Kod Verici:
SmartCode server tarafından alıcıdan gelen mavi kod alarmının SmartCode Mavi kod çağrı cihazına yönlendirilmesini sağlar.

SmartCode Mavi Kod Çağrı Cihazı:
Mavi kod ekibinde bulunur, sesli ve titreşimli özelliği sayesinde mutlaka fark edilebilme özelliği bulunmaktadır. Cihaz gelen alarm doğrultusunda ekibin yönlendirilme işlemini gerçekleştirir.

SmartCode Server:
Mevcut Altiva HBYS yazılımı ile entegrasyon yapılabilmesi için kullanılacak olan mavi kod ana bilgisayarıdır, alıcıdan gelen bilgileri ve verici aracılığı ile çağrı cihazına gönderilen bilgileri arşivler ve raporlama amaçlı bilgileri bulundurur. Bu sisteme alıcı ve vericiler network bağlantısı aracılığı ile bağlanır.

SmartCode Uygulama Yazılımı:
Mevcut Altiva HBYS yazılımı ile entegre olarak çalışır. Mavi kod cihaz tanımlamaları, alıcı tanımlamaları, geçmişe dönük durum raporlama, arşivleme işlemleri için kullanılmaktadır.

Pembe Kod Uygulaması:
Mavi Kod Sistemindeki tüm sistem bileşenleri bu sistem içinde kullanılır. Pembe kod hastane bünyesinde bebek çalınması veya kaybolması durumunda kullanılır.