Yemekhane Takip Sistemi ile bilgisayar gerçek zamanlı olarak (on-line) haberleşerek bilgisayara yüklü YTS modülüne kayıt sağlanır ve gerekli işlemler uygulanır. Böylece şirket yemek fişi önünde oluşan kuyruklardan, fiş alma-verme işleminden, fişlerin toplanması sırasında oluşabilecek hatalardan kurtulur. YTS sisteminde tekil okutma neticesinde 3 ayrı öğün takibi yapılabilir. Bu öğün aralıkları idare tarafından sisteme parametrik olarak tanımlanabilir.

Neden Yemekhane Takip Sistemi?

İstenildiği zaman kişi bazında, bölüm bazında ve tüm personel bazında listeler ve yazıcı dökümleri alınabilir. Bu modül sayesinde personelin yemekhaneye girişleri kontrollü bir şekilde yapıldığından mevcut firmalar ile yemek üreten firmalar arasındaki anlaşmazlıklar çözülüyor ve firmaya yıl içerisinde ciddi bir oranda tasarruf sağlanıyor.

Kart bir kez okutulduktan sonra aynı öğünde ikinci kez okutulmak istendiğinde sesli ve görsel uyarı mekanizması devreye girerek mükerrer yemek alımı engellenmiş olmaktadır. Birçok konuda size istatistikî bilgi verebilen sistemimiz sayesinde en çok yemek yiyenler kimler, hangi ziyaretçiler yemekhaneyi kullandılar gibi bilgiler çok kolay bir şekilde raporlanabiliyor. Bu modül firmalara birçok esnek raporlama imkânları sağlıyor:

* Toplam yemek tüketimi,
* Kişi bazlı yemek tüketimi,
* Misafir raporu,
* Tarih aralıklı raporlar.

Kurum verimliliği açısından çok büyük yararlar sağlayan bu sistemler, hem kolay kullanımları, insan hatasını sıfıra indiren teknolojik güvenliği hem de esnekliği ile gün geçtikçe yaygınlaşma oranını arttırmakta ve firmaların katma değerlerini artırmaktadır.